خدمات حسابداری

 انجام کلیه امور حسابداری و مالی انواع شرکتها و اشخاص حقیقی

 ثبت اسناد حسابداری جاری و معوقه شرکت ها و اشخاص

 اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید

 تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها بر اساساستانداردها

 تنظیم صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص

 تهیه صورتهای مالی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی 

 تنظیم انواع گزارشات مدیریتی و تجزیه و تحلیل انواع صورت‌های مالی

 تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص

 انجام عملیات اصلاح و بستن حساب ها

 رفع اختلاف حساب با سایر شركت ها با عملیات اصلاح حسابها

 بررسی مسائل حل اختلاف مالی فیمابین شرکاء شرکت در سالهای جاری و گذشته

 تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

 انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری

 انجام بازرسی قانونی شركتهایی كه مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند

 ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانكها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات

 تنظیم انواع گزارش ترازها بر اساس مدارک موجود و مدارک ناقص جهت دریافت وام بانکی

 انجام حسابداری مربوط به انحلال شرکتهاو تهیه و تنظیم اظهارنامه های مربوطه

 

 

 


اطلاعات تماس مهرگان